מיטאפ הקרוב ברעננה 5.6.24 יום רביעי בנושא - הדרכים ל-Scale עסקי באמצעות כ“א טכנולוגי גלובלי. למה? מתי? ואיך?

The Yozma Circle Of High Tech Leaders

How to join?

We are looking for mutual empowerment. If you want to become a member of the circle, please let us know how you can contribute to this community, and why do you think you can be a perfect fit.

We highly appreciate your time in filling out this form and promise to get back to you as soon as possible.

Skip to content