מיטאפ הקרוב ברעננה 5.6.24 יום רביעי בנושא - הדרכים ל-Scale עסקי באמצעות כ“א טכנולוגי גלובלי. למה? מתי? ואיך?
Let’s Try!

Our management team is available for any question you may have and will assist you in finding the right tech leaders for your project.

Skip to content